Truyện cổ tích thế giới- Tô màu- Nàng công chúa và hạt đậu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện cổ tích thế giới- Tô màu- Nàng công chúa và hạt đậu
  • Mã ISBN: 978-604-84-4913-1
  • Tác giả: Hoàng Minh Diễn
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy An
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH TM và DV Văn hóa Bảo Long- 20 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Thương mại Siêu Tốc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Truyện cổ tích thế giới- Tô màu- Nàng công chúa và hạt đậu

Về tác giả: Hoàng Minh Diễn

Tìm mua sách nếu có bán: