Truyện cổ tích Việt Nam: Cóc kiện trời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện cổ tích Việt Nam: Cóc kiện trời
  • Mã ISBN: 978-604-978-099-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Duyên
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Trần Thị Mai Lan
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Nơi in: Cty TNHH in Quang Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Truyện cổ tích Việt Nam: Cóc kiện trời

Về tác giả: Nguyễn Thị Duyên

Tìm mua sách nếu có bán: