Truyện đọc Đạo đức 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện đọc Đạo đức 5
  • Mã ISBN: 978-604-9899-00-3
  • Tác giả: Đặng Xuân Điều, Trần Quốc Cảnh, Vũ Đình Bảy (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Truyện đọc Đạo đức 5

Về tác giả: Đặng Xuân Điều, Trần Quốc Cảnh, Vũ Đình Bảy (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: