Truyện kể về nhân cách

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện kể về nhân cách
  • Mã ISBN: 978-604-89-2573-4
  • Tác giả: Dương phong (tuyển chọn)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Ngô Thị Hồng Tú
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Trí thức Việt, số 216A10, tập thể Quân đội, tổ 33, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Gama Quốc tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/10/2019

Thông tin về sách: Truyện kể về nhân cách

Về tác giả: Dương phong (tuyển chọn)

Tìm mua sách nếu có bán: