Truyện ngắn chọn lọc Thu Hằng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện ngắn chọn lọc Thu Hằng
  • Mã ISBN: 978-604-977-580-2
  • Tác giả: Thu Hằng
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Truyện ngắn chọn lọc Thu Hằng

Về tác giả: Thu Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: