Truyện thơ dân tộc Thái

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện thơ dân tộc Thái
  • Mã ISBN: 978-604-907-220-8
  • Tác giả: biên dịch, Điêu Văn Thuyển (sưu tầm, giới thiệu)
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/10/2019

Thông tin về sách: Truyện thơ dân tộc Thái

Về tác giả: biên dịch, Điêu Văn Thuyển (sưu tầm, giới thiệu)

Tìm mua sách nếu có bán: