Truyện tích kinh thánh dành cho thiếu nhi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Truyện tích kinh thánh dành cho thiếu nhi
  • Mã ISBN: 978-604-58-3705-4
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Đầy – Nguyễn Thị Phương Dung – Lê Thị Kim Nguyệt – Từ Quốc Duy
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: Ngô Trương Minh Tùng – 549/79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP in Trần Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Truyện tích kinh thánh dành cho thiếu nhi

Về tác giả: Nguyễn Hữu Đầy – Nguyễn Thị Phương Dung – Lê Thị Kim Nguyệt – Từ Quốc Duy

Tìm mua sách nếu có bán: