“TRY!” Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N1. Phiên bản tiếng Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: “TRY!” Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N1. Phiên bản tiếng Việt
  • Mã ISBN: 978-604-918-934-0
  • Tác giả: ABK(公益財団法人 アジア学生文化協会). Hiệp hội Văn hóa sinh viên Châu Á (ABK)
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Lê Dung Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Nhân văn; 01 Trường Chinh, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
  • Nơi in: Công ty cổ phần In Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: “TRY!” Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật N1. Phiên bản tiếng Việt

Về tác giả: ABK(公益財団法人 アジア学生文化協会). Hiệp hội Văn hóa sinh viên Châu Á (ABK)

Tìm mua sách nếu có bán: