Tsubasa – Giấc mơ sân cỏ – Tập 1: Vươn tới trời cao!

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tsubasa – Giấc mơ sân cỏ – Tập 1: Vươn tới trời cao!
  • Mã ISBN: 978-604-2-18316-1
  • Tác giả: Yoichi Takahashi
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/06/2020

Thông tin về sách: Tsubasa – Giấc mơ sân cỏ – Tập 1: Vươn tới trời cao!

Về tác giả: Yoichi Takahashi

Tìm mua sách nếu có bán: