Tử Sinh Ca

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tử Sinh Ca
  • Mã ISBN: 978-604-9946-80-6
  • Tác giả: Trần Yên Thảo
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Khôi
  • Đối tác liên kết: Ngô Tấn Thiền. Đc: 21 Hưng Phú, P.8, Q.8, TP.HCM.
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa in SX-TM-DV Liên Tường
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Tử Sinh Ca

Về tác giả: Trần Yên Thảo

Tìm mua sách nếu có bán: