Từ điên Anh – Việt 340.000 từ English – Vietnamese Dictionary

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điên Anh – Việt 340.000 từ English – Vietnamese Dictionary
  • Mã ISBN: 978-604-9862-86-1
  • Tác giả: Nguyễn Quang – Minh Trí (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOK số nhà 864 Đường Phúc Diễn, Phường Tây Mỗ, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Từ điên Anh – Việt 340.000 từ English – Vietnamese Dictionary

Về tác giả: Nguyễn Quang – Minh Trí (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: