Từ điển Anh -Việt (Dùng cho học sinh) English – Vietnamese Dictionary

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển Anh -Việt (Dùng cho học sinh) English – Vietnamese Dictionary
  • Mã ISBN: 978-604-65-4387-9
  • Tác giả: Đặng Hà Vân
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Pandan20/B8 Đầm Trấu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Cp in Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/12/2019

Thông tin về sách: Từ điển Anh -Việt (Dùng cho học sinh) English – Vietnamese Dictionary

Về tác giả: Đặng Hà Vân

Tìm mua sách nếu có bán: