Từ điển Anh – Việt English – Vietnamese Dictionary 145.000 từ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển Anh – Việt English – Vietnamese Dictionary 145.000 từ
  • Mã ISBN: 978-604-978-170-4
  • Tác giả: Nguyễn Quang – Minh Trí (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP In&TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Từ điển Anh – Việt English – Vietnamese Dictionary 145.000 từ

Về tác giả: Nguyễn Quang – Minh Trí (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: