Từ điển Anh Việt

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển Anh Việt
  • Mã ISBN: 978-604-62-3301-5
  • Tác giả: The Windy
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Thanh Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách MCBooks. Số 26/245, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Sao Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Từ điển Anh Việt

Về tác giả: The Windy

Tìm mua sách nếu có bán: