Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non: Trốn tìm – Những từ đầu tiên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non: Trốn tìm – Những từ đầu tiên
  • Mã ISBN: 978-604-88-7607-4
  • Tác giả: DK
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non: Trốn tìm – Những từ đầu tiên

Về tác giả: DK

Tìm mua sách nếu có bán: