Từ điển hình ảnh cho bé: Trái cây

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển hình ảnh cho bé: Trái cây
  • Mã ISBN: 978-604-2-16137-4
  • Tác giả: Hiếu Minh biên soạn – Mĩ thuật: Lê Bích Thủy
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và Dịch vụ TM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/02/2020

Thông tin về sách: Từ điển hình ảnh cho bé: Trái cây

Về tác giả: Hiếu Minh biên soạn – Mĩ thuật: Lê Bích Thủy

Tìm mua sách nếu có bán: