Từ điển Hoá học Phổ thông – Edibooks

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển Hoá học Phổ thông – Edibooks
  • Mã ISBN: 978-604-0-22098-1
  • Tác giả: Huỳnh Văn Trung, Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên), Nguyễn Cương, Nguyễn Đình Thành
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Kiều Trang, Nguyễn Văn Lễ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH in Thanh Bình. Địa chỉ in Số 432 đường K2 – Phường Cầu Diễn – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội – Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Từ điển Hoá học Phổ thông – Edibooks

Về tác giả: Huỳnh Văn Trung, Lâm Ngọc Thiềm (Chủ biên), Nguyễn Cương, Nguyễn Đình Thành

Tìm mua sách nếu có bán: