Từ điển nhân vật lịch sử Vĩnh Long

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển nhân vật lịch sử Vĩnh Long
  • Mã ISBN: 978-604-959-440-3
  • Tác giả: Nguyễn Chiến Thắng
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ái Linh
  • Đối tác liên kết: Trần Thành Trung, ấp Tường Nghĩa, xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
  • Nơi in: Cty TNHH TM & DV Vân Thái
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Từ điển nhân vật lịch sử Vĩnh Long

Về tác giả: Nguyễn Chiến Thắng

Tìm mua sách nếu có bán: