Từ điển tiếng Việt (có chú chữ Hán)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển tiếng Việt (có chú chữ Hán)
  • Mã ISBN: 978-604-84-4444-0
  • Tác giả: Đặng Thanh Hoà, Đào Thị Minh Thu, Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thúy, Vũ Xuân Lương
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thùy An
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Từ điển học- Số 2 – Ngõ Hàng Bún – Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in sách Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Từ điển tiếng Việt (có chú chữ Hán)

Về tác giả: Đặng Thanh Hoà, Đào Thị Minh Thu, Hoàng Phê, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thúy, Vũ Xuân Lương

Tìm mua sách nếu có bán: