Từ điển Tranh dành cho thiếu nhi – Hoa, Trái cây, Rau củ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ điển Tranh dành cho thiếu nhi – Hoa, Trái cây, Rau củ
  • Mã ISBN: 978-604-78-8879-5
  • Tác giả: Đăng Ngọc
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Từ điển Tranh dành cho thiếu nhi – Hoa, Trái cây, Rau củ

Về tác giả: Đăng Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: