Tư duy như Bill Gates

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tư duy như Bill Gates
  • Mã ISBN: 978-604-2-18413-7
  • Tác giả: Daniel Smith
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Lê Thị Mỹ Ái
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm HN
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: Tư duy như Bill Gates

Về tác giả: Daniel Smith

Tìm mua sách nếu có bán: