Tư duy như Sherlock Holmes

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tư duy như Sherlock Holmes
  • Mã ISBN: 978-604-2-15063-7
  • Tác giả: Daniel Smith
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Hoàng Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và Văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Tư duy như Sherlock Holmes

Về tác giả: Daniel Smith

Tìm mua sách nếu có bán: