TỰ HỌC IELTS ESSAY ĐÚNG QUY TRÌNH – (From words to essay)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TỰ HỌC IELTS ESSAY ĐÚNG QUY TRÌNH – (From words to essay)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6926-1
  • Tác giả: Nguyễn Lừng Danh
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Sách Sài Gòn – 473/8 Tô Hiến Thành, P.14, Q10, TP. HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: TỰ HỌC IELTS ESSAY ĐÚNG QUY TRÌNH – (From words to essay)

Về tác giả: Nguyễn Lừng Danh

Tìm mua sách nếu có bán: