Tự học quy luật di truyền và di truyền quần thể

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tự học quy luật di truyền và di truyền quần thể
  • Mã ISBN: 978-604-951-388-6
  • Tác giả: Phan Khắc Nghệ
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục trực tuyến Aladanh
  • Nơi in: Cty CP Gama Quốc tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Tự học quy luật di truyền và di truyền quần thể

Về tác giả: Phan Khắc Nghệ

Tìm mua sách nếu có bán: