TỰ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ CON SỐ 0 TẬP 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TỰ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ CON SỐ 0 TẬP 2
  • Mã ISBN: 978-604-979-567-1
  • Tác giả: Diệu Hồ (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Thu
  • Đối tác liên kết: CTY TNHH SÁCH DISA BOOKS
  • Nơi in: Cty TNHH TM in bao bì Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: TỰ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TỪ CON SỐ 0 TẬP 2

Về tác giả: Diệu Hồ (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: