Tự lực chưa đủ, mà phải tự chủ – (Ứng dụng tâm lý học để kiểm soát bản thân)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tự lực chưa đủ, mà phải tự chủ – (Ứng dụng tâm lý học để kiểm soát bản thân)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6919-3
  • Tác giả: Hàn Xuân Trạch
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phạm Thị Hoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Skybooks Việt Nam – 83 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Công ty In Bản Việt, Thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức Hà Tây
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Tự lực chưa đủ, mà phải tự chủ – (Ứng dụng tâm lý học để kiểm soát bản thân)

Về tác giả: Hàn Xuân Trạch

Tìm mua sách nếu có bán: