Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19571-5
  • Tác giả: Đào Thị Hồng, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phương Hà Lan, Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Vân; Đặng Thị Huyền Trang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Về tác giả: Đào Thị Hồng, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Phương Hà Lan, Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: