Từ những biến đổi của việc cưới việc tang, nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa dòng họ hiện nay (Qua trường hợp làng Thái Hòa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ những biến đổi của việc cưới việc tang, nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa dòng họ hiện nay (Qua trường hợp làng Thái Hòa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)
  • Mã ISBN: 978-604-907-218-5
  • Tác giả: Nguyễn Thị Tô Hoài
  • Nhà xuất bản: Sân khấu
  • Biên tập viên: Tạ Kim Cương
  • Đối tác liên kết: Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Ban Quản lý đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  • Nơi in: Cty CP In Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Từ những biến đổi của việc cưới việc tang, nghiên cứu sự biến đổi của văn hóa dòng họ hiện nay (Qua trường hợp làng Thái Hòa, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

Về tác giả: Nguyễn Thị Tô Hoài

Tìm mua sách nếu có bán: