Từ non tản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ non tản
  • Mã ISBN: 978-604-9923-85-2
  • Tác giả: Đào Ngọc Chung
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Thái Chí Thanh
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: 204B T2 Ba Tầng, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in – thương mại Mê Linh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/07/2020

Thông tin về sách: Từ non tản

Về tác giả: Đào Ngọc Chung

Tìm mua sách nếu có bán: