Tủ sách Bác Hồ – Suốt đời học Bác

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách Bác Hồ – Suốt đời học Bác
  • Mã ISBN: 978-604-2-18225-6
  • Tác giả: Kiều Mai Sơn
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thúy Loan
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in và văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Tủ sách Bác Hồ – Suốt đời học Bác

Về tác giả: Kiều Mai Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: