Tủ sách bé vào lớp 1 – Tập tô Tập 2-Luyện viết theo mẫu chữ mới (Dành cho trẻ học mẫu giáo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách bé vào lớp 1 – Tập tô Tập 2-Luyện viết theo mẫu chữ mới (Dành cho trẻ học mẫu giáo)
  • Mã ISBN: 978-604-9914-27-0
  • Tác giả: Nguyễn Như Quỳnh
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH in TM Tuấn Việt – Số 4 nhà B, Khu nhà ở Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNH HTM in Tuấn Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Tủ sách bé vào lớp 1 – Tập tô Tập 2-Luyện viết theo mẫu chữ mới (Dành cho trẻ học mẫu giáo)

Về tác giả: Nguyễn Như Quỳnh

Tìm mua sách nếu có bán: