Tủ sách bé vào lớp một – Bé làm quen với toán – Quyển 3 : Thêm – bớt, tách – gộp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách bé vào lớp một – Bé làm quen với toán – Quyển 3 : Thêm – bớt, tách – gộp
  • Mã ISBN: 978-604-0-21003-6
  • Tác giả: Nguyễn Thị Bản
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát. Địa chỉ in Cụm Công nghiệp Quốc Oai, TT Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/05/2020

Thông tin về sách: Tủ sách bé vào lớp một – Bé làm quen với toán – Quyển 3 : Thêm – bớt, tách – gộp

Về tác giả: Nguyễn Thị Bản

Tìm mua sách nếu có bán: