Tủ sách bé vào lớp một – Tập tô chữ – Quyển một

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách bé vào lớp một – Tập tô chữ – Quyển một
  • Mã ISBN: 978-604-0-17429-1
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP In và Truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Tủ sách bé vào lớp một – Tập tô chữ – Quyển một

Về tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến

Tìm mua sách nếu có bán: