Tủ sách cổ tích Việt Nam – Vietnamese fair tales collecction – Cây khế – the star fruit tree

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách cổ tích Việt Nam – Vietnamese fair tales collecction – Cây khế – the star fruit tree
  • Mã ISBN: 978-604-976-392-2
  • Tác giả: Cloud Pillow, Khánh Tuệ – Ngọc Anh
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, Số 9, ngõ 34 đường Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
  • Nơi in: CTy TNHH Thiên Tân Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/10/2019

Thông tin về sách: Tủ sách cổ tích Việt Nam – Vietnamese fair tales collecction – Cây khế – the star fruit tree

Về tác giả: Cloud Pillow, Khánh Tuệ – Ngọc Anh

Tìm mua sách nếu có bán: