Tủ sách Đam mê toán học: Vẻ đẹp toán học (Những bài toán gợi mở tư duy – Lời giới thiệu của Herbert A. Hauptman, giải Nobel Hóa học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách Đam mê toán học: Vẻ đẹp toán học (Những bài toán gợi mở tư duy – Lời giới thiệu của Herbert A. Hauptman, giải Nobel Hóa học)
  • Mã ISBN: 978-604-88-7325-7
  • Tác giả: Alfred S. Posamentir
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP VHGD Long Minh
  • Nơi in: Cty CP in An Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Tủ sách Đam mê toán học: Vẻ đẹp toán học (Những bài toán gợi mở tư duy – Lời giới thiệu của Herbert A. Hauptman, giải Nobel Hóa học)

Về tác giả: Alfred S. Posamentir

Tìm mua sách nếu có bán: