Tủ sách Doanh trí do Pace thực hiện – Tái tạo bản thân – Reinventing You (Xây dựng thương hiệu cá nhân và hình dung ra tương lai của bạn)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ sách Doanh trí do Pace thực hiện – Tái tạo bản thân – Reinventing You (Xây dựng thương hiệu cá nhân và hình dung ra tương lai của bạn)
  • Mã ISBN: 978-604-58-9857-4
  • Tác giả: Dorie Clark
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Đình Ba
  • Đối tác liên kết: VIỆN QUẢN LÝ PACE, 341 Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM
  • Nơi in: Xí nghiệp in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Tủ sách Doanh trí do Pace thực hiện – Tái tạo bản thân – Reinventing You (Xây dựng thương hiệu cá nhân và hình dung ra tương lai của bạn)

Về tác giả: Dorie Clark

Tìm mua sách nếu có bán: