(Tủ sách Thăng Long 1000 năm) – Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội (Tập 9: Huyện Gia Lâm – Quận Long Biên – Huyện Mê Linh)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) – Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội (Tập 9: Huyện Gia Lâm – Quận Long Biên – Huyện Mê Linh)
  • Mã ISBN: 978-604-55-4255-2
  • Tác giả: Đặng Hồng Sơn, Hà Duy Biển, Nguyễn Thị Dơn…, Phạm Đức Anh, Phạm Thùy Vinh…, Vũ Văn Quân (cb)
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Tình
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/01/2020

Thông tin về sách: (Tủ sách Thăng Long 1000 năm) – Hồ sơ tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội (Tập 9: Huyện Gia Lâm – Quận Long Biên – Huyện Mê Linh)

Về tác giả: Đặng Hồng Sơn, Hà Duy Biển, Nguyễn Thị Dơn…, Phạm Đức Anh, Phạm Thùy Vinh…, Vũ Văn Quân (cb)

Tìm mua sách nếu có bán: