Từ trái nghĩa tiếng Việt (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ trái nghĩa tiếng Việt (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-0-15133-9
  • Tác giả: TS. Phạm Văn Lam
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Phạm Kim Ngân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. Địa chỉ in Số 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội_Số 10 Hoa Lư, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Từ trái nghĩa tiếng Việt (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: TS. Phạm Văn Lam

Tìm mua sách nếu có bán: