Tư trị thông giám – tập 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tư trị thông giám – tập 5
  • Mã ISBN: 978-604-9868-12-2
  • Tác giả: chủ biên Tư Mã Quang; Đồng soạn: Phạm Tổ Vũ, Lưu Ban, Lưu Thứ
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thanh Điệp
  • Đối tác liên kết: Công ty Sách và truyền thông Việt Nam – Nhà sách Tri thức trẻ, số 23, ngách 56,ngõ 376 đường Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: CTy CP in và truyền thông Hợp Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 04/02/2020

Thông tin về sách: Tư trị thông giám – tập 5

Về tác giả: chủ biên Tư Mã Quang; Đồng soạn: Phạm Tổ Vũ, Lưu Ban, Lưu Thứ

Tìm mua sách nếu có bán: