Tủ truyện tranh giáo dục đạo đức: Trường đời – Cây xoài

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tủ truyện tranh giáo dục đạo đức: Trường đời – Cây xoài
  • Mã ISBN: 978-604-0-21613-7
  • Tác giả: Kim Khánh – Minh Hồng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Huỳnh Thị Thanh Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTY TNHH MTV In Sài Gòn Giải Phóng. Địa chỉ in 90A Nguyễn Văn Quá- P. Đông Hưng Thuận- Q12- TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Tủ truyện tranh giáo dục đạo đức: Trường đời – Cây xoài

Về tác giả: Kim Khánh – Minh Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: