Từ từ, mọi thứ rồi sẽ tới

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từ từ, mọi thứ rồi sẽ tới
  • Mã ISBN: 978-604-77-6984-1
  • Tác giả: Meiya
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Từ từ, mọi thứ rồi sẽ tới

Về tác giả: Meiya

Tìm mua sách nếu có bán: