Tục ngữ ca dao Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tục ngữ ca dao Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-979-073-7
  • Tác giả: Vương Tâm – Thu Cúc (Sưu tầm)
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Ngụy Nguyên Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Nơi in: Cty CP in và TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/03/2020

Thông tin về sách: Tục ngữ ca dao Việt Nam

Về tác giả: Vương Tâm – Thu Cúc (Sưu tầm)

Tìm mua sách nếu có bán: