Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh
  • Mã ISBN: 978-604-9853-32-6
  • Tác giả: Thư Nghi
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ văn hoá Đinh Tị,Tổ 9, Tập thể Sân bay, phường Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/07/2020

Thông tin về sách: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Về tác giả: Thư Nghi

Tìm mua sách nếu có bán: