Tuổi 20 hiên ngang bước vào đời

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuổi 20 hiên ngang bước vào đời
  • Mã ISBN: 978-604-9885-75-4
  • Tác giả: Inamori Kazuo
  • Nhà xuất bản: Công Thương
  • Biên tập viên: Trương Hữu Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà
  • Nơi in: Cty CP In Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/03/2020

Thông tin về sách: Tuổi 20 hiên ngang bước vào đời

Về tác giả: Inamori Kazuo

Tìm mua sách nếu có bán: