Tuổi hồng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuổi hồng
  • Mã ISBN: 978-604-959-463-2
  • Tác giả: Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế – Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế – Nhà Thiếu nhi Huế
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm
  • Đối tác liên kết: Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 26 Lê Lợi, thành phố Huế
  • Nơi in: Cty TNHH in Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/01/2020

Thông tin về sách: Tuổi hồng

Về tác giả: Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế – Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế – Nhà Thiếu nhi Huế

Tìm mua sách nếu có bán: