Tuổi trẻ Điện Thắng- Một thời để nhớ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuổi trẻ Điện Thắng- Một thời để nhớ
  • Mã ISBN: 978-604-9868-09-2
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Phạm Văn Mận
  • Đối tác liên kết: Nhóm tác giả
  • Nơi in: Cty CP In PHS & TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Tuổi trẻ Điện Thắng- Một thời để nhớ

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: