Tương đồng và dị biệt 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tương đồng và dị biệt 1
  • Mã ISBN: 978-604-61-6462-3
  • Tác giả: Thích Chân Quang
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Ông Võ Chí Công, Công ty TNHH Văn hóa Pháp Quang, 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 02838462646
  • Nơi in: CTCP in khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Tương đồng và dị biệt 1

Về tác giả: Thích Chân Quang

Tìm mua sách nếu có bán: