TÙY BÚT – HỒI KÝ – GIAI THOẠI TRÊN BÁO XUÂN SÀI GÒN XƯA

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: TÙY BÚT – HỒI KÝ – GIAI THOẠI TRÊN BÁO XUÂN SÀI GÒN XƯA
  • Mã ISBN: 978-604-68-5964-2
  • Tác giả: Phạm Công Luận tuyển
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam (940, đường 3/2, phường 15, quận 11, Tp. HCM)
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Trần Châu Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: TÙY BÚT – HỒI KÝ – GIAI THOẠI TRÊN BÁO XUÂN SÀI GÒN XƯA

Về tác giả: Phạm Công Luận tuyển

Tìm mua sách nếu có bán: