Tuyên bố quyền của bố

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuyên bố quyền của bố
  • Mã ISBN: 978-604-2-15187-0
  • Tác giả: Élisabeth Brami; Estelle Billon-Spagnol
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết: Nhi đồng
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Tuyên bố quyền của bố

Về tác giả: Élisabeth Brami; Estelle Billon-Spagnol

Tìm mua sách nếu có bán: