Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019 (Proceedings National Biotechnology Conference 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019 (Proceedings National Biotechnology Conference 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-73-7266-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thảo; Nguyễn Anh Tuyến; Trần Thị Đức Linh
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, 2374 Quốc lộ 1, phường Mỹ Trung Tây, Quận 12, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Tuyển tập báo cáo toàn văn Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019 (Proceedings National Biotechnology Conference 2019)

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: